Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR & INTEGRITETSPOLICY

 

Allmänt

Brakoze Hälsoverk AB erbjuder dig som klient en tjänst med coach, personligt utformade träningspass och kostråd direkt i din smartphone via app. Utöver detta har du dessutom möjlighet att skicka meddelanden till din coach, registrera din träning, ladda upp filmer och bilder och se dina genomförda träningspass.

Inledning

Tjänsten Pt online drivs av Brakoze Hälsoverk AB.  Dessa villkor gäller mellan Brakoze Hälsoverk AB och dess kunder. Svensk lag är tillämpad på alla avtal mellan Hälsoverket och dess kunder.

Priser

Prisuppgifterna står vid respektive paket där även inriktning samt längd på paketet anges.

Ångerrätt

Som konsument har du 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Från dagen som du har startat din coachning tillsammans med Brakoze Hälsoverk AB har du 14 dagar ångerrätt. Du ångrar ditt köp genom att kontakta oss på info@halsoverket.se. Din coachning avslutas då direkt. Vi återbetalar dig 2 månader om du har köpt ett 3-månaderspaket, om du har abonnemang så avslutas ditt abonnemang automatiska debitering och du betalar motsvarande 1 månadsavgift.

Betalning och säkerhet

Du kan betala via kort eller faktura. Alla priser är inklusive 25% moms. Kortbetalningar görs via vår säkra betalningspartner Swedbank Pay. Vi accepterar korten VISA och Mastercard. Informationen lagras inte av Hälsoverket utan skickas endast vidare till kortföretaget. Du kan välja mellan att betala för 3 eller 6 månader på en gång, som ett paket, eller som ett abonnemang där en fast månadssumma dras enligt ditt avtal. Paket kan betalas direkt vid köp, med kortdebitering eller genom fakturering. Fakturan har 10 dagars förfallodatum. Om den automatiska debiteringen för ett abonnemang inte går igenom trots upprepade försök under 7 dagar förbehåller vi oss rätten att skicka en faktura för aktuell månad i stället samtidigt som klienten tillfälligtvis spärras från appen.

 

 

 

Personlig information

Hälsoverket skyddar all din personliga information med den modernaste tekniken som finns tillgänglig på marknaden. Genom att köpa en tjänst av Hälsoverket, accepterar du att vi använder din personliga information för att slutföra alla våra åtaganden gentemot dig som kund. Accepterar du våra villkor accepterar du även att få erbjudanden från Hälsoverket skickade till din e-postadress. Enligt svensk lag har du rätt att när som helst veta vilken personlig information vi har lagrat om dig. Våra kunder har rätt att när som helst be oss ändra eller ta bort deras personliga information. Du godkänner att samtliga uppgifter om din träning samt din dialog med din coach, med mera används internt hos Hälsoverket, i syfte att ge bästa möjliga återkoppling och leverans till dig. Hälsoverket garanterar i och med detta avtal att dina personliga uppgifter aldrig delas till tredje part.

 

INTEGRITETSPOLICY

Varför har vi personuppgifter om dig?

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut, samt givetvis för att kunna säkerställa att din användning av Hälsoverket fungerar.

Vilka personuppgifter har vi om dig?

Vi har dessa uppgifter om dig:

  • Namn
  • Adress
  • Mailadress
  • Material och data som du själv har tillhandahållit oss t ex bilder, filmer, information samt den dialog som du och din coach har haft i appen.

Hur använder vi dessa uppgifter?

Brakoze Hälsoverk AB behöver dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla den tjänst du har köpt.

Vem har tillgång till dessa uppgifter?

Dina personuppgifter finns tillgängliga för anställda och medarbetare inom Brakoze Hälsoverk AB samt våra IT- och systemleverantörer som tillhandahåller drift, utveckling och support för våra system och tjänster. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Brakoze Hälsoverk AB.

Dina personuppgifter finns även tillgängliga för din coach. Övriga coacher har ingen tillgång till dina personuppgifter.

 

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter hos Brakoze Hälsoverk AB? 

Det svenska företaget Brakoze Hälsoverk AB är registeransvarig för de personuppgifter som du anförtrott oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser:

Brakoze Hälsoverk AB
Fiskängsvägen 7
811 32 Sandviken

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559315-6242
Auktoriserad representant: Irene Bratberg

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).

Vilka rättigheter har du? 

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Hur gör du för att få ta del av de uppgifter vi har om dig?

Om du vill ta del av de personuppgifter vi har om dig, så kontaktar du helt enkelt oss, som skickar dig detta. Du når oss via e-post: info@halsoverket.se

Personuppgiftsombud: 

Vi har ett ansvarigt personuppgiftsombud som kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan alltid kontakta vårt personuppgiftsombud via: info@halsoverket.se

Rätt till dataportabilitet: 

Vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande, i samband med att du godkänner våra användarvillkor.  Du har rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt format skickat till dig eller en annan part. Det innefattar i så fall endast de personuppgifter du har delgett oss.

 

 

 

Hur kan jag få mina uppgifter korrigerade?

Vi har ett ansvarigt personuppgiftsombud som kontinuerligt hanterar dina personuppgifter. Om du vill korrigera några av dina personuppgifter, kan du alltid kontakta vårt personuppgiftsombud på: info@halsoverket.se

Hur kan jag få mina uppgifter raderade?

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss med undantag av följande situationer:

– du har ett pågående supportärende
– du har ett pågående abonnemang
– du har en obetald skuld hos oss, oberoende av betalningsmetod

Observera att eftersom du har gjort inköp hos oss, måste vi spara vissa av dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte, i enlighet med bokföringsreglerna i Sverige.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Vi behöver hantera dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

Vi raderar inga personuppgifter, om inte kunden själv så begär. Detta beror på att våra kunder ska kunna återkomma som kunder och att de och dennes coach då ska kunna ha tillgång till tidigare data.

Klagomål

Om du skulle ha några klagomål kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Frågor

Om du har några frågor angående dina personuppgifter, etc – tveka inte att kontakta oss på info@halsoverket.se

 

 

 

Skador

Innan du köper och påbörjar ett träningspaket ska du alltid konsultera din läkare. All träning sker på egen risk. Som kund har du skyldighet att informera din coach om sådant som kan komma att påverka din träning och/eller kostrådgivning. Till detta räknas både nuvarande och tidigare sjukdomar samt skador.

Samtliga coacher på Brakoze Hälsoverk AB är utbildade och certifierade inom det område de coachar kring. De träningsprogram samt kostråd som din coach tilldelar dig ska användas som vägledning i din träning. Det är viktigt att du enbart tränar när du är frisk då träning under sjukdom i regel förlänger sjukdomsförloppet och dessutom kan vara farligt. Avbryt omedelbart ett träningspass om du känner yrsel, illamående och/eller smärta. Informera din coach om detta samt konsultera din läkare.

Övrigt

Brakoze Hälsoverk AB förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering.

 

Hur säger jag upp mitt abonnemang?

För att säga upp ditt abonnemang så mejla du till info@halsoverket.se  och säger upp tjänsten. Du får en bekräftelse på att vi har mottagit din uppsägning samt ett angivet slutdatum. Du har 30 dagars uppsägningstid och din sista betalning kan bli större eller mindre än tidigare dragningar beroende på när i månaden som du säger upp. Systemet räknar automatiskt ut din sista betalsumma baserat på antalet dagar i aktuell månad.